Finansowanie start-upów: Granty państwowe a prywatne fundusze

Większość środków, z których korzystają start-upy w Polsce, pochodzi z funduszy państwowych. Powodem jest łatwość pozyskania tego rodzaju finansowania oraz niewielka liczba funduszy prywatnych, które inwestują w ten obarczony ryzykiem rynek. Jak wynika z raportu „The Pol...
Regulacje MAR wymagają zmian w celu zachęcenia młodych firm do wchodzenia na GPW

Jednym z wyzwań, z którymi boryka się polski rynek kapitałowy, jest niewielka ilość debiutów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako przyczynę takiego stanu, młode przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu podają głównie nadmierne regulacje, które nie wpły...
GastroJob – najlepsza aplikacja do szukania pracy w gastronomii

Rozpoczynający się właśnie okres świąteczny to czas żniw dla branży gastronomicznej. Restauracje, kawiarnie i hotele pękają w szwach od organizowanych przez firmy i grupy znajomych spotkań wigilijnych. Sezon świąteczny dla branży HoReCa związany jest jednak nie tylko z m...
100 pralko suszarek na stacjach benzynowych w 5 lat

Przepisy Państwowej Inspekcji Pracy stanowią m.in. o zapewnieniu przez pracodawcę czystej odzieży roboczej dla zatrudnionych. Może to być wyzwanie dla kierowców samochodów ciężarowych, których specyfika pracy często uniemożliwia utrzymanie ubrań w czystości. Dostrzegając...
Główne bariery rozwoju startupów w Polsce

Brak umiejętności zarządzania jest powodem, dla którego w Polsce, na początkowym etapie działania, upada ok 85% spółek. Założyciele spółek o wysokim potencjale, często zapominają, że rozsądek w poruszaniu się po rynku finansowym jest równie istotny, co koncepcja na bizne...
W Polsce możemy tworzyć pionierskie rozwiązania z zakresu elektromobilności

Polska potrzebuje rozwiązań, które pozwolą jej skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku. Rozwój elektromobilności daje duże możliwości w połączeniu z relatywnie niskimi nakładami inwestycyjnymi. Elektryfikacja transportu jest więc szansą dla polskiej gospodarki na ...
ASSAY: ŁĄCZYMY KOMPETENCJE TRADYCYJNEGO FUNDUSZU Z PODEJŚCIEM DO RYNKU AKCELERATORA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Assay inwestuje w spółki na początkowym etapie ich rozwoju. Grupa działa w modelu biznesowym opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, przez co realnie angażuje się w działalność start-upów ze swojego portfela. Takie podejście gwarantuje firmom na wczesnym etapie dzi...
Pierwszy polski elektryczny samochód dla logistyki trafi do sprzedaży już pod koniec 2019 r.

Ochrona środowiska to jedno z największych i najpilniejszych wyzwań, przed którym stoi obecne społeczeństwo. Zwiększająca się świadomość ekologiczna sprawia, że trend elektryfikacji transportu staje się coraz silniejszy. Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie rynku, Ass...
Inwestowanie w startupy alternatywą inwestycyjną na polskim rynku finansowym

Fundamentem rozwoju gospodarki jest to, że rynki finansowe, a nie banki finansują innowacje, które są motorem wzrostu produktywności. W Polsce, niestety, ponad połowa aktywów gospodarstw domowych ulokowana jest w systemie bankowym. Struktura ta, nie jest korzystna ani dl...
Zaufanie do polskiego rynku finansowego: bezpieczeństwo a zyski inwestorów

Oprocentowanie lokat bankowych w kraju jest obecnie na najniższym poziomie w historii, a odsetki nadal są obniżane. Kiedy porównamy je z inflacją, okazuje się, że powierzając nasze pieniądze bankom możemy na tym stracić, zamiast zyskać. Mimo to, struktura oszczędności Po...
Finansowanie start-upów: Granty państwowe a prywatne fundusze

Większość środków, z których korzystają start-upy w Polsce, pochodzi z funduszy państwowych. Powodem jest łatwość pozyskania tego rodzaju finansowania oraz niewielka liczba funduszy prywatnych, które inwestują w ten obarczony ryzykiem rynek. Jak wynika z raportu „The Pol...
Regulacje MAR wymagają zmian w celu zachęcenia młodych firm do wchodzenia na GPW

Jednym z wyzwań, z którymi boryka się polski rynek kapitałowy, jest niewielka ilość debiutów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako przyczynę takiego stanu, młode przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu podają głównie nadmierne regulacje, które nie wpły...
GastroJob – najlepsza aplikacja do szukania pracy w gastronomii

Rozpoczynający się właśnie okres świąteczny to czas żniw dla branży gastronomicznej. Restauracje, kawiarnie i hotele pękają w szwach od organizowanych przez firmy i grupy znajomych spotkań wigilijnych. Sezon świąteczny dla branży HoReCa związany jest jednak nie tylko z m...
100 pralko suszarek na stacjach benzynowych w 5 lat

Przepisy Państwowej Inspekcji Pracy stanowią m.in. o zapewnieniu przez pracodawcę czystej odzieży roboczej dla zatrudnionych. Może to być wyzwanie dla kierowców samochodów ciężarowych, których specyfika pracy często uniemożliwia utrzymanie ubrań w czystości. Dostrzegając...
Główne bariery rozwoju startupów w Polsce

Brak umiejętności zarządzania jest powodem, dla którego w Polsce, na początkowym etapie działania, upada ok 85% spółek. Założyciele spółek o wysokim potencjale, często zapominają, że rozsądek w poruszaniu się po rynku finansowym jest równie istotny, co koncepcja na bizne...
W Polsce możemy tworzyć pionierskie rozwiązania z zakresu elektromobilności

Polska potrzebuje rozwiązań, które pozwolą jej skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku. Rozwój elektromobilności daje duże możliwości w połączeniu z relatywnie niskimi nakładami inwestycyjnymi. Elektryfikacja transportu jest więc szansą dla polskiej gospodarki na ...
ASSAY: ŁĄCZYMY KOMPETENCJE TRADYCYJNEGO FUNDUSZU Z PODEJŚCIEM DO RYNKU AKCELERATORA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Assay inwestuje w spółki na początkowym etapie ich rozwoju. Grupa działa w modelu biznesowym opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, przez co realnie angażuje się w działalność start-upów ze swojego portfela. Takie podejście gwarantuje firmom na wczesnym etapie dzi...
Pierwszy polski elektryczny samochód dla logistyki trafi do sprzedaży już pod koniec 2019 r.

Ochrona środowiska to jedno z największych i najpilniejszych wyzwań, przed którym stoi obecne społeczeństwo. Zwiększająca się świadomość ekologiczna sprawia, że trend elektryfikacji transportu staje się coraz silniejszy. Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie rynku, Ass...
Inwestowanie w startupy alternatywą inwestycyjną na polskim rynku finansowym

Fundamentem rozwoju gospodarki jest to, że rynki finansowe, a nie banki finansują innowacje, które są motorem wzrostu produktywności. W Polsce, niestety, ponad połowa aktywów gospodarstw domowych ulokowana jest w systemie bankowym. Struktura ta, nie jest korzystna ani dl...
1
2